You need to upgrade your Flash Player.
 

Rakeback Lovers

Czy wiedzia?e?, ?e graj?c miesi?c w miesi?c w pokera, mo?esz p?aci? tysi?ce dolarów?

Z naszym serwisem rakeback b?dziesz móg? zaoszcz?dzi? setki, a mo?e nawet tysi?ce dolarów, w ka?dym miesi?cu!

Dla tych,którzy nie wiedz? czym jest rakeback, polecamy zapoznanie si? ze stron? 'O Rakeback' .

Mo?emy zaoferowa? Ci do 100% zwrotu rake od
Twojego pierwszego dolara rake, który zap?aci?e?. To jest wspania?a
oferta rakeback, która da Ci dodatkowe
zarobki. By przeczyta? wi?cej o naszych
ofertach rakeback, radzimy Ci by?
uda? si? do strony 'Ofert' .

Rakeback Lovers posiada tak?e swój w?asny "Program dodatkowych bonusów". B?dziemy dawa? Ci pokerowe bonusy do ró?nych pokojów pokerowych. Te bonusy nie b?d? odliczone od Twojego zwyk?ego rakeback. Mo?esz poczyta? o naszym "Programie dodatkowych bonusów na stronie"Aktywacja Bonusu".

Jako cz?onek Rakeback Lovers b?dzisz równie? móg? ?ledzi? swój zwrot prowizji dzi?ki naszemu raketrackerowi. Raketracker jest aktualizowany raz dziennie i mo?esz znale?? go na stronie swojego konta.

Mamy nadziej?, ?e spodoba Ci si? nasza strona i zarabianie pieni?dzy dzi?ki naszemu serwisowi rakeback.

By skontaktowa? si? z nami, wy?lij e-maila, a wtedy nasza mi?a obs?uga klienta postara si? odpowiedzie? na Twoje pytanie, tak szybko jak to b?dzie mo?liwe.,

 

Rakebacklovers.com has closed down. Any offers you might find on this site might have been discontinued. Please check what the poker sites current rakeback payouts are direct with each poker room's customer service.

 

 

Czemu rakeback lovers?
  • Bezpieczny i godny zaufania
  • Niezawodne wypłaty
  • 24-godzinna obsługa klienta
  • Ekskluzywne promocje, wyścigi rake & programy bonusowe
  • Codzienne statystyki rakeback
  • Program polecania przyjaciela
  • Najlepsze oferty rakeback
  • Zarejestrowany w UE, na Malcie
 
Strona miesiąca
Klient pokera: Poker Stars
Sieć: Niezależny
Rakeback: 83%
Bonus przy zapisie: 100% aż do $600
Specjalny bonus: - - -
Ostatnie newsy
     
  Nov 28  
     
     
  Oct 2  
     
     
  Aug 20  
     
     
  Aug 3  
     
     
  Jun 14  
     
  Więcej newsów
 
threesplittedarticlebox.19.left
threesplittedarticlebox.19.middle
threesplittedarticlebox.19.right
Polecaj członków
Comiesięczne wyścigi rake
Aktywuj bonus

Zarób dużo pieniędzy polecając nowych graczy do Rakeback Lovers. Zaproś swoich przyjaciół!

Bierz udział w comiesięcznych ekskluzywnych wyścigach rake w Rakeback Lovers

Uruchom bonus w Rakeback Lovers jako dodatek do Twojego regularnego rakebacku.
 
Top 10 rake - May   Top 10 rake - April   Top 10 rake - March
     
  # Imię Rake  
     
     
  1. 1 Stefan € 1990.80  
     
     
  2. 2 Markus € 1963.47  
     
     
  3. 3 stefan € 1391.68  
     
     
  4. 4 Jörgen € 917.39  
     
     
  5. 5 Vesa-Matti € 878.80  
     
     
  6. 6 robert € 600.61  
     
     
  7. 7 Daniel € 557.59  
     
     
  8. 8 lars € 494.77  
     
     
  9. 9 Alexander € 325.74  
     
     
  10. 10 Johannes € 309.34  
     
     
  # Imię Rake  
     
     
  1. 1 Markus € 4133.67  
     
     
  2. 2 Vesa-Matti € 2781.05  
     
     
  3. 3 Stefan € 2179.80  
     
     
  4. 4 Alexander € 1764.51  
     
     
  5. 5 Daniel € 1712.39  
     
     
  6. 6 stefan € 979.30  
     
     
  7. 7 Erik € 914.04  
     
     
  8. 8 stefan € 782.82  
     
     
  9. 9 joni € 771.15  
     
     
  10. 10 Borja € 717.39  
     
     
  # Imię Rake  
     
     
  1. 1 Markus € 3278.72  
     
     
  2. 2 Daniel € 3029.60  
     
     
  3. 3 Vesa-Matti € 2875.74  
     
     
  4. 4 robert € 1733.61  
     
     
  5. 5 stefan € 1374.44  
     
     
  6. 6 Stefan € 1319.63  
     
     
  7. 7 joni € 1096.03  
     
     
  8. 8 Mattias € 1089.34  
     
     
  9. 9 Rami € 818.81  
     
     
  10. 10 Johan € 813.50  
     
Ostatnie artykuły
     
  Jan 20  
     
     
  Jan 8  
     
     
  Dec 10  
     
  Więcej artykułów
 

Krótko o Rakeback Lovers i Rakeback

Czym jest rake i rakeback?

Rake czyli prowizja, to op?ata, któr? ka?dy pokerzysta uiszcza w pokoju pokerowym, za gr? w pokera online. Ta op?ata pobierana jest od ka?dej puli, gdy grasz w pokera online. Op?ata wynosi zwykle 5% z ca?ej puli, ale maksymalnie 3$/3€/3£ dla puli. Wyobra? sobie rozegranie 100 rozda?, w ka?dym pula wynosi 100$, a wi?c zap?aci?e? 300$ op?aty!

Co w takim razie powinienem zrobi?, ?eby odzyska? cz??? tych pieni?dzy?
Zapisz si? poprzez Rakeback Lovers. My zwrócimy Ci procent pieni?dzy, które p?acisz jako rake pokojowi pokerowemu, to jest w?a?nie "rakeback". Nasz? prac? jest komunikowanie si? z pokojami pokerowymi z ca?ego ?wiata, by da? cz?onkom naszego serwisu najlepsze oferty rakeback jakie s? dost?pne.

Przyk?ad: Chcesz zagra? w pokera online lub sloty wideo w Diamondbet z rakeback. Wchodzisz na stron? Rakeback Lovers ?eby zobaczy? co oferujemy. Widzisz, ?e mamy najlepsz? dost?pn? w Diamondbet ofert? rakeback (30%). Klikasz na nasz? ofert?, nast?pnie pod??asz za instrukcjami zapisu do rakeback w Diamondbet. Po zapisaniu si? do do oferty rakeback, wy?lemy Ci e-mail z potwierdzeniem, ?e Twoja umowa rakeback jest zaakceptowana. Je?eli w tym miesi?cu osi?gniesz 100€ rake, to Rakeback Lovers zap?aci Ci 30€ na Twoje konto Diamondbet. Je?eli Twój rake wyniesie 1,000€ w tym miesi?cu, to otrzymasz a? 300€ zwrotu. Rakeback jest zawsze wyp?acany automatycznie na Twoje konto pokera. Wyobra? sobie ile pieni?dzy mo?e zaoszcz?dzi? graj?c w pokera poprzez nasz serwis Rakeback Lovers. Rakeback to co?, co ka?dy z graczy powinien mie?.

Jak Rakeback Lovers zarabia pieni?dze?
Rakeback Lovers otrzymuje w ka?dy miesi?cu prowizj? od pokojów pokerowych. Prowizja to procent z rake, który generujemy w ka?dym miesi?cu, w pokoju pokerowym. Przyk?adowo, je?eli otrzymujemy 35% prowizji, to 30% dajemy naszym graczom online i to jest rakeback, a 5% zatrzymujemy dla siebie.

Im wy?szy rake generujemy w pokoju pokerowym, tym wi?ksz? prowizj? dostajemy i mo?emy da? wi?kszy rakeback naszym graczom. Powiedz wi?c wszystkim Twoim przyjacio?om o Rakeback Lovers, aby? móg? dosta? wy?sz? ofert? rakeback.

Czemu powiniene? ufa? Rakeback Lovers?
Rakeback Lovers jest w biznesie od 2006 roku. Mamy ponad 20000 pokerzystów graj?cych online z naszymi ofertami rakeback. Jeste?my firm? zarejestrowan? na Malcie. Mamy obs?ug? klienta, która dzia?a 24 godziny na dob?, przez 7 dni w tygodniu. W przypadku naszych bonusów oferujemy mo?liwo?? p?atno?ci na Netellera i przelew bankowy. Rakeback Lovers jest bezpieczne, warte zaufania, a nasze wyp?aty s? solidne

Z jakimi firmami wspó?pracuje Rakeback Lovers?
Rakeback Lovers wspó?pracuje tylko z partnerami godnymi zaufania. Jeste?my w codziennym kontakcie z pokojami pokerowymi, z których oferujemy rakeback. Je?eli zauwa?ymy, ?e z pokojem pokerowym dzieje si? co? niedobrego w jakikolwiek sposób, skontaktujemy si? z nim, a je?eli si? nie zmieni?, zaprzestaniemy wspó?pracy.

 

Rakebacklovers.com has closed down. Any offers you might find on this site might have been discontinued. Please check what the poker sites current rakeback payouts are direct with each poker room's customer service.

 
 
Oferty rakeback
logo.pokerstars-rakeback.thumb 83%
EU
 
logo.partypoker-rakeback.thumb 50%
EU
 
logo.fulltiltpoker.thumb 65%
 
logo.888-poker-rakeback.thumb 36%
EU
 
logo.betsafe-microgaming.thumb 30%
EU
 
logo.unibet.thumb 30%
EU
 
logo.nordicbet.thumb 30%
EU
 
logo.24hpoker-bonus-code.thumb 30%
EU
 
logo.comeon.thumb 36%
EU
 
logo.cakepoker.thumb 36%
US
 
logo.red-star-poker.thumb 36%
US EU
 
logo.pkr.thumb 30%
EU
 
logo.paynorake.thumb 50% - 100%
 
logo.redbet.thumb 30% / ~40%
EU
 
logo.nopropoker-rakeback.thumb Contact us
EU
 
 
Oferty lojalnościowe
logo.bodog.thumb VIP
US
 
logo.everestpoker-rakeback.thumb VIP
EU
 
logo.betsson.thumb 40%
EU
 
logo.betsafe.thumb 40%
EU
 
logo.betfair.thumb 40%
EU
 
 
Kalkulator rakeback
Typ gry:
Stoły:
Godzin/dzień:
Rakeback: